Rybactwo i Morze
PO RYBY 2014-2020

nazwa operacji: Rozbudowa i doposażenie zakładu przetwórstwa rybnego w Kawlach Dolnych

cele operacji: 
- oszczędzanie energii ,
- zmniejszanie oddziaływania na środowisko,
- poprawa bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy
- przetwarzanie produktów ubocznych
- nowe systemy zarządzania i organizacji