PO Rybactwo i Morze 2014-2020

nazwa operacji: Poprawa BHP, zmniejszenie wpływu na środowisko oraz wdrożenie systemu identyfikowalności surowców w zakładzie przetwórstwa rybnego w Kawlach Dolnych

cel operacji: 
- zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu

Wkład Funduszy Europejskich 210.163,59 PLN


nazwa operacji: Rozbudowa i doposażenie zakładu przetwórstwa rybnego w Kawlach Dolnych

cele operacji: 
- oszczędzanie energii ,
- zmniejszanie oddziaływania na środowisko,
- poprawa bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy
- przetwarzanie produktów ubocznych
- nowe systemy zarządzania i organizacji

Wkład Funduszy Europejskich 390.225,47 PLN