Program operacyjny Logo rybactwo

 

nazwa operacji: Modernizacja zakładu przetwórstwa rybnego w Kawlach Dolnych

cel operacji:

  • zachęcania do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu

Wkład funduszów UE 450 237,80 PLN

 


 

nazwa operacji: Poprawa BHP, zmniejszenie wpływu na środowisko oraz wdrożenie systemu identyfikowalności surowców w zakładzie przetwórstwa rybnego w Kawlach Dolnych

cel operacji:

  • zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu

Wkład Funduszy Europejskich 210.163,59 PLN

 


 

nazwa operacji: Rozbudowa i doposażenie zakładu przetwórstwa rybnego w Kawlach Dolnych

cele operacji:

  • oszczędzanie energii ,
  • zmniejszanie oddziaływania na środowisko,
  • poprawa bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy
  • przetwarzanie produktów ubocznych
  • nowe systemy zarządzania i organizacji

Wkład Funduszy Europejskich 390.225,47 PLN